Find us on facebook youtube
โทรนัดหมาย อัลตร้าซาวน์ 053-217706 หรือ 083-4714100จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น. >>>โทร 053-217204อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.
กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก เป็นคลินิกที่เป็นให้บริการตั้งแต่ปี 2540 เป็นระเวลา 20 ปี มีทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์ศรีพัฒน์ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาเฉพาะทางสูติ-นรีเวช การตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคของสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus  การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางสูตินรี เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี  นอกจากนี้ยังมีการดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งครรภ์ทั้งในรายปกติและในรายที่มีความภาวะเสี่ยงสูง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เช่น การวางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร รวมทั้งให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก  และในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่ การดูแลการฝากครรภ์ การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุ์กรรมเพื่อหาความผิดปกติของทารกและความเสี่ยงของมารดาในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด การคุมกำเนิด และการติดตามผลทารกหลังคลอดด้วย